Archivo del 2019

CLAS GRAL FINAL 16 AL 40
CLAS GRAL FINAL 1 AL 15
FULL VERIFICACIONS GASCLAVAT
RESULTAT CURSA TRUCKS GASCLAVAT 11 AL 23
RESULTAT CURSA TRUCKS GASCLAVAT 1 AL 10
CLAS GRAL FINAL 16 AL 40CLAS GRAL FINAL 1 AL 15FULL VERIFICACIONS GASCLAVATRESULTAT CURSA TRUCKS GASCLAVAT 11 AL 23RESULTAT CURSA TRUCKS GASCLAVAT 1 AL 10
37
36
34
33
31
3736343331
30
27
29
26
25
3027292625
24
23
22+
22
20
242322+2220
19
17
21
20+
15
19172120+15
13+
13
12
11
9
13+1312119
8+
6
7
5
4
8+6754
3
2
1
Clasifcacio final resislemans 19 del 60 al 68
Clasifcacio final resislemans 19 del 44 al 59
321Clasifcacio final resislemans 19 del 60 al 68Clasifcacio final resislemans 19 del 44 al 59
944 fotos
  1 2 3 4 5